Kielijelppi > Att skriva vid universitetet

Den vetenskapliga texten

Vetenskapligt – eller akademiskt – skrivande innebär att du rör dig inom en speciell genre där vissa regler råder. Språkhjälpen är en handledning i vetenskapligt skrivande som i första hand riktar sig till studerande på proseminarie- och progradunivå. Vi ger allmänna råd och rekommendationer för hur man skriver vetenskapliga uppsatser.
Du bör också ta reda på vilka regler för vetenskapligt skrivande som gäller på din institution. En del handledare är själva osäkra på sitt språk – eller har ett annat språk än svenska som sitt modersmål. Då måste du själv ta hela ansvaret för den språkliga sidan av din uppsats. Kom ihåg att tänka kritiskt, ha ett gott omdöme och framför allt – jobba med ditt skrivande; läs och skriv, varje dag.

Den vetenskapliga texten som lärdomsprov skall visa att du kan:

•tillämpa en vetenskaplig metod
•arbeta självständigt
•skriva god svenska

Även om du på universitetet i första hand skriver för att få studiepoäng, så försök också tänka på att texter skrivs för att läsas.